FAQ

posted by ivoh
Zář 23

Jaký počítač potřebuji k připojení a musím do něj něco instalovat?

K připojení je možné použít jakýkoli počítač, který má síťovou kartu (nebo ji lze do něj doinstalovat) a na kterém lze spustit internetový prohlížeč. Není třeba žádný speciální program, řešení je nezávislé na operačním systému. Samozřejmě lze nalézt i další řešení pomocí PCI, PCMCIA karet, USB klíčů atd.

Nebo dokonce nemusíte mít počítač žádný, je možnost si počítač zakoupit i s připojením k internetu.

Nevyhovuje mi žádný z uvedených tarifů, je možné mít tarif „ na míru“?

Ano, samozřejmě, tarif lze vždy přizpůsobit Vašim požadavkům.

Můžu si dát připojení k internetu do nákladů podnikání?

Ano, samozřejmě, dostanete platný doklad o zaplacení, takže jej můžete uplatnit v nákladech.

Jaké jsou výhody oproti konkurenčním sítím?

Celá síť je postavena na osobním přístupu, každý klient může mít individuální požadavky, ke každému je přistupováno se zvláštním zřetelem a péčí. Můžete mít přístup do univerzitních sítí VŠB-TUO a Ostravské univerzity. Dále je k dispozici přístup do sítě CZFree.Net Ostrava, jedná se o komunitní síť, která nabízí své vlastní zdroje.

Mohu přes síť telefonovat?

Ano, samozřejmě je možné využít nabídky jakéhokoli VoIP operátora nabízejícího telefonování přes internet. Ceny jsou podstatně nižší než u běžných poskytovatelů telefonních hovorů. Také si můžete nechat zřídit vlastní VOIP ústřednu pro interní volání.

Mohu přes síť sledovat TV?

Ano, samozřejmě lze sledovat jakékoli TV vysílání po internetu. V nabídce však není IPTV, jelikož se jedná o bezdrátové připojení.

Mohu přes síť poslouchat rozhlas?

Ano, samozřejmě lze poslouchat jakékoli internetové rozhlasové vysílání. K dispozici jsou stovky stanic ať už českých nebo zahraničních.

Jak je technicky řešeno propojení do internetu?

Od koncového bodu (Vaše přípojka) k přípojnému bodu je bezdrátový spoj na 2,4GHz podle 802.11b (již výjimečně) nebo 5,7GHz podle 802.11a/n , dále je spoj v pásmu 5,7GHz podle 802.11n a na 10GHz a dále optické kabely. Používáme pouze profesionální vybavení, v síti nenaleznete podomácku vyrobené antény či jiná zařízení, která síť degradují.


Comments are closed.