Počínaje platbami na měsíc únor, zasílejte prosím pravidelné platby na účet číslo 670100-2210104384/6210. Pro identifikaci platby použijte jako variabilní symbol svou ip adresu (identifikace je dostupná pouze ze sítě AP Lhotka). Nově je také možnost využít inkasních plateb. Inkaso bude stahováno z Vašeho účtu vždy k 25. dni v měsíci. V případě takovéto platby je také měsíční částka snížena, viz ceník. Pokud máte zájem o inkasní platbu, zašlete emailem číslo svého bankovního účtu a povolte inkaso pro číslo účtu viz výše. Tyto informace s číslem účtu naleznete také na stránce s informacemi k platbám.

Categories: Novinky


Comments are closed.